KITCHEN

STORAGE

Alessi - Girotondo Fruit Bowl
23752 | Girotondo Fruit Bowl
Alessi | Italy
23 cm x 12.2 cm

$115.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Alessi - Marli Fruit Holder
23870 | Marli Fruit Holder
Alessi | Italy
36 cm x 26 cm - h. 12 cm

$180.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Alessi - Mediterraneo Fruit Holder
23760 | Mediterraneo Fruit Holder
Alessi | Italy
21 cm x 9.5 cm

$85.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Alessi - Mini Girotondo Round Plain
23864 | Mini Girotondo Round Plain
Alessi | Italy
10 cm x 3 cm

$28.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Alessi - Mini Girotondo Round Plain
23866 | Mini Girotondo Round Plain
Alessi | Italy
11.8 cm x 6.3 cm

$43.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Blomus - Wires Tall Basket
14914 | Wires Tall Basket
Blomus | Germany
10" Diameter, Height 9.25"

$20.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Blomus - Wires Bowl Basket
14910 | Wires Bowl Basket
Blomus | Germany
14" Diameter, 2.8" High

$16.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Alessi - Cactus! Fruit Bowl, Stainless
26177 | Cactus! Fruit Bowl, Stainless
Alessi | Italy
11.5" Diameter

$155.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Box Appetit Yellow
36712 | Box Appetit Yellow


$24.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
SpiceStore Carousel - Grey
39743 | SpiceStore Carousel - Grey


$40.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Blomus - Wires Bread Basket
17406 | Wires Bread Basket
Blomus | Germany


$16.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Just Hanging - Black
44095 | Just Hanging - Black


$14.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY
Next Page

Show All    <   1   2   of   2   >